Wanneer u een reparatie inplant waarbij een aanbetaling nodig is, dan zult u verwijst worden naar dit product. Met het aanschaffen van dit “Aanbetaling” product, zal het vooraf besproken onderdeel voor uw toestel, besteld worden. Houd er rekening mee dat het reparatieonderdeel alleen besteld wordt ‘na’ het ontvangen van de betaling.